LCI framåt

Vår vision är att vara den globala ledaren avseende samhälls- och humanitär service. LCI Forward är vår plan för att hjälpa oss uppnå vår vision.

Den strategiska planen LCI Forward ska leda Lions Clubs International till ännu större framgång under de kommande fem åren från 2015 - 2016 till 2019 - 2020. Den har utvecklats av vår kommitté för långtidsplanering och är baserad på bidrag från LCI:s styrelse, personal och lionmedlemmar runtom i världen.

De strategiska frågorna innefattar prioritering för att öka nuvarande verksamheter och nya prioriteringar med tanke på betydande sociala och demografiska förändringar. Det är viktigt att organisationen fortsätter att stärka nuvarande verksamheter, våra humanitära serviceinsatser, klubbarnas verksamheter, offentlig synlighet, och samtidigt avancera i nya riktningar för att utöka Lions varumärke och utforska nya humanitära horisonter.

Primärt mål:

Att tredubbla vår globala insats genom att förbättra livet för minst 200 miljoner per år till 2020 - 2021 genom utökad humanitär service.

Föra LCI framåt

Fyra områden i fokus och strategiska initiativ

Förbättra servicepåverkan och fokus

Antalet behövande som får hjälp av en lionklubb - synskadade, handikappade, personer som behöver akuta insatser och ofta livsförändrande mediciner - har ökat drastiskt (fyra gånger fler) sedan 2010 - 2011, och de bli ännu fler varje år.

Förändra den allmänna opinionen & Förbättra synligheten

Behovet av frivillig humanitär service är därför större än någonsin, och vi behöver påminna samhället om våra insatser och vad våra hemorter skulle vara utan en lionklubb, och vad människor som förenas i service kan göra för att uppfylla de ökande behoven och bygga hoppfulla och uthålliga samhällen.

Sträva efter utmärkt klubb-, distrikts- och organisationsverksamhet

I dag är vi världens största frivilliga serviceorganisation. Att fortsätta vara innovativa i vår service till lionklubbar och distrikt, såsom att vidareutveckla tekniska framsteg, är viktigt för vår framgång med och utökning av humanitär service under vårt andra sekel.

Förbättra medlemsvärdet och nå nya marknader

Folk har fler val i dag för att hjälpa och ge tillbaka till hemorten/behövande. Vi behöver fortsätta att främja nya sätt för dem som bryr sig om andra att engagera sig i vår service och ge alternativ för deras serviceengagemang som är flexibla och passar dagens hektiska livsstilar. Vi vill fortsätta att välkomna folk oavsett ålder, kön, ras och tro in i vår rörelse.

Dessa fyra områden för vårt strategiska fokus är kopplade till och beroende av varandra. Resultatet av framsteg inom alla fyra kommer att vara:

  • aktivare och uthålligare samhällen där humanitära behov tillgodoses på ett effektivt sätt,
  • ökat antal medlemmar och förbättrad retention där majoriteten av klubbarna växer varje år,
  • nya sätt att hjälpa så att fler människor kan delta i livsförändrande service,
  • ökad kännedom om Lions som världens erkända ledare i frivilligservice i ännu ett sekel.