LCI Forward

Visiomme on nousta maailmanjohtajaksi paikkakuntien ja humanitaarisessa palvelussa. LCI Forward on suunnitelma, jonka avulla saavutamme visiomme.

Strateginen suunnitelma nimeltään LCI Forward opastaa Lions Clubs Internationalin entistä suurempaan menestykseen seuraavan viiden vuoden aikana toimivuodesta 2015-16 toimivuoteen 2019-20. Suunnitelman kehitti pitkän aikavälin suunnittelutoimikunta, ja se perustuu LCI:n hallituksen, henkilökunnan ja maailman lionien syötteeseen.

Strategisia aiheita ovat priorisoinnit, joilla tehostetaan nykyistä toimintaa, sekä uudet prioriteetit, joissa otetaan huomioon merkittävät sosiaaliset ja väestörakenteelliset muutokset. On elintärkeää, että järjestö vahvistaa edelleen nykyistä toimintaamme, humanitaarisen palvelumme vaikutusta, klubien toimintaa ja julkista näkyvyyttä sekä samalla lähtee uusiin suuntiin laajentamaan Lions-brändiä ja tutkimaan uusia humanitaarisen toiminnan horisontteja.

Ensisijainen tavoite:

Haluamme kolminkertaistaa vaikutuksemme maailmanlaajuisesti parantamalla vähintään 200 miljoonan ihmisen elämää vuosittain toimivuoteen 2020-21 mennessä laajentamalla humanitaarista palvelua.

LCI:n vieminen eteenpäin

Neljä painopistealuetta ja strategiset ohjelmat

Palvelujen vaikutuksen tehostaminen ja painopistealueet

Lionsklubin palvelemien puutteenalaisten ihmisten lukumäärä - näkövammaisten, vammaisten, hätäapua ja usein elämän muuttavaa sairaanhoitoapua tarvitsevien - on kasvanut rajusti (nelinkertaistunut) toimivuodesta 2010-11 lähtien, ja se kasvaa vuosittain.

Julkisen mielipiteen muovaaminen ja näkyvyyden parantaminen

Humanitaarista vapaaehtoispalvelua tarvitaan enemmän kuin koskaan, ja meidän pitää muistuttaa yhteiskuntaa vaikutuksestamme ja siitä, millaisia paikkakunnat voisivat olla ilman lionsklubia, ja miten palvelutoimintaa yhdessä tekevät ihmiset voivat täyttää kasvavat tarpeet ja tuoda paikkakunnille toivoa ja sietokykyä.

Ansiokkaan toiminnan edistäminen klubin, piirin ja järjestön tasolla

Olemme nykyisin maailman suurin vapaaehtoispalvelujärjestö. Palvelujen innovointi lionsklubeille ja -piireille sekä teknisten edistysaskelten jatkuva valjastaminen ovat elintärkeitä, jotta toisesta vuosisadastamme tulee menestyksekäs ja pystymme laajentamaan humanitaarista palveluamme.

Jäsenyyden arvon kasvattaminen ja uusien markkinoiden saavuttaminen

Ihmisillä on nykyisin entistä enemmän vaihtoehtoja palvella ja antaa takaisin paikkakunnalleen/puutteenalaisille. Meidän on edelleen mainostettava uusia tapoja, joilla muista välittävät ihmiset voivat osallistua palvelutoimintaamme, ja tarjottava vaihtoehtoisia palvelumuotoja, jotka ovat joustavia ja niveltyvät nykypäivän kiireiseen elämäntapaan. Toivotamme edelleen tervetulleiksi järjestöömme kaikenikäiset sekä jokaisen sukupuolen, rodun ja uskonnon edustajat.

Nämä neljä strategista painopistealuetta liittyvät toisiinsa. Kun edistymme jokaisessa neljästä, saavutamme seuraavanlaisia tuloksia:

  • entistä eloisampia ja sietokykyisempiä paikkakuntia, joissa humanitaarisiin tarpeisiin puututaan tehokkaasti
  • enemmän jäseniä ja parempi jäsenten säilyttäminen: suurin osa klubeista kasvaa joka vuosi
  • uusia tapoja palvella, jotta yhä useampi voi osallistua elämää muuttavaan palvelutoimintaan
  • parempi tietoisuus lioneista maailman tunnustettuina vapaaehtoisen palvelutyön johtajina uuden vuosisadan aikana.